Услуги

Изработка и монтаж на леки метални конструкции

Фирмата изработва и монтира заварени, минизирани метални конструкции за укрепване на вентилационни и климатични съоръжения, както и носеща улекотена конструкция за фасадни и покривни термопанели и ЛТ профили. Всякакви конструктивни решения по индивидуални проекти!

Изпратете запитване

Реализирани проекти

ИЗОЛАЦИЯ НА ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА

ИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ

ИЗОЛАЦИИ НА СЪДОВЕ ЗА ФЛУИДИ