Услуги

Годишна поддръжка на вентилационни инсталации за обекти на фирмата

Гаранционна поддръжка на обектите на фирмата , както и поддръжка на филтърни секции на климатични камери .

Изпратете запитване

Реализирани проекти

ИЗОЛАЦИЯ НА ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА

ИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ

ИЗОЛАЦИИ НА СЪДОВЕ ЗА ФЛУИДИ